2011 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Dažniausiai naudojami arabų kalbos daiktavardžiai

Dažninis žodynas

Darbas, žmogus, Lietuva, metai, laikas, sistema, gamyba, įmonė, vieta, žemė, įstatymas - tai dažniausiai lietuvių kalboje naudojami daiktavardžiai pagal Andriaus Utkos sudarytą "Dažninį rašytinės lietuvių kalbos žodyną".  Nežinantiems pasakysiu, kad tai žodynas, kuriame žodžiai išrikiuoti mažėjančio dažnio tvarka. Kadangi man į rankas pakliuvo analogiškas arabų kalbos žodynas, kilo idėja palyginti, kuo gi skiriasi šiuo atžvilgiu mūsų kalbos. Juk žodžiai, kurie dažniausiai vartojami, rodo, kokios temos duominuoja visuomenėje.

Dažninio žodyno sudarymo  metodologija

Viskas nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Juk nuo to, kokie tekstai bus analizuojami, priklauso, kokie žodžiai bus dažniausiai naudojami. Pvz. lietuviškame žodyne sakoma, jog jis sudarytas 1 mln. morfologiškai anuotuoto testyno pagrindu. Lietuvos atveju nagrinėti rašytiniai tekstai (periodika 46 proc., mokslinė literatūra 32 proc., grožinė literatūra 12 proc., oficialūs dokumentai 10 proc.).

Taigi man į rankas pakliuvęs arabų kalbos dažninis žodynas Tim Buckwalter ir Dilworth Parkinson "Frequency dictionary of Arabic" (2011 m.) sudarytas 30 mln. žodžių pagrindu. 10 proc. sudaro žodžiai paimti iš neformalių pokalbių. Taigi jau turim vieną esminį skirtumą: lietuviškame žodyne nagrinėta tik rašytinė kalba. Pokalbiai paimti iš viso arabų pasaulio pagrindiniais Egipto, Levanto, Irako, Įlankos ir Alžyro dialektais, nors jame yra ir pokalbių literatūrine arabų kalba (fusha). Tai atsitiktiniai pokalbiai. Likę 90 proc. žodžių paimti iš rašytinių šaltinių. Tekstai pasiskirsto po maždaug 5,4 mln žodžių iš šių sričių:

1) žinios,
2) laikraščių vedamieji, esė, nuomonių rubrikos,
3) akademinė proza (straipsniai iš akademinių ir mokslinių žurnalų, įskaitant rašinius islamo tema, populiarių, bet formalių žurnalų),
4) tekstai iš interneto pokalbių kambarių,
5) grožinės literatūros tekstai

Į arabišką žodyną pateko žodžiai iš šnekamosios kalbos ir interneto pakalbių kambarių. Tiesa, lietuviškas žodynas vadinasi rašytinės kalbos žodynas, o ne apskritai dažninis lietuvių kalbos žodynas, bet jame visgi neatsižvelgta į buitinę rašytinę kalbą. Tokią kalbą galima rasti būtent pokalbių kambariuose, įvairiuose bloguose ir komentaruose. Tiesiog toks matyt buvo žodyno rengėjo sumanymas.

Padarykim išvadą, kad arabų kalbos dažninis žodynas gana neblogai atspindi visą dabartinės arabų kalbos situaciją. Jame yra 5000 žodžių ir juos visus mokėdamas praktiškai moki arabų kalbą :) Iš tikrųjų juos visus mokant tik sumažėja kitų žodynų vartymo tikimybė :)

Arabų žodžiai čempionai

Atėjo laikas skelbti nugalėtojus. Na, aišku tame žodyne pirmąsias vietas užima tokie trumpučiai niekingi žodeliai, kaip ir, taip, ne, kad , o, bet ir pan. (prisimenant seną bajerį klausimą, koks žodis dažniausiai naudojamas Biblijoje?) Čia toks mailius, į kurį mes nekreipsim dėmesio.  Štai tie tikrieji čempionai daiktavardžiai, su skliausteliuose nurodyta užimama vieta:

1) Dievas (Alachas) (12),
2) diena (26),
3) daiktas, dalykas (39),
4) prezidentas, pirmininkas (47),
5) darbas (48)
6) valstybė (51),
7) metai (arab. 3am) (62),
8) brolis (66),
9) metai  (sana) (69),
10) reikalas (70)

Komentaras

Kodėl Dievas taip aukštai pakilo (jis juk ir taip aukštai :)? Sunku tuo patikėti, bet jis aplenkė visokius jungtukus, prielinksnius, be kurių, atrodo, sakinio negali sudėti. Esmė yra ta, kad yra daug posakių su Allah, kurie turi konkrečią reikšmę, pavyzdžiui, wa Allah (prisiekiu Dievu, tikrai; tarimas: wallaa), ja Allah (atitinka rusišką davaj, sakomas prieš ką nors pradedant; tarimas jallaa), in sha' Allah (jei Dievas panorės), alchamdu li Allah (garbė Dievui, ačiū Dievui; tarimas: alchamdulilia). Dar pridėkim visokias formules, be kurių musulmonas negali išsiversti, kaip bismi Allah  (Dievo vardu; tarimas: bismilia), 3auuthu bi Allah (atsiduodu Dievo valiai; tarimas aūzu bilia), bi 3awni Allah (su Dievo pagalba; tarimas bi auni lia), astaghfiru Allah (atleisk man Dieve; tarimas: astaghfiru lia) ir pan. bei vardus, kuriuose antrasis dėmuo yra Allah, pvz.,  3bd Allah (Adbula), Nasr Allah (Nasrala) ir pan. Nepamirškim, kokį vaidmenį arabų kraštuose vaidina religija. Pas mus Dievas užėmė 140 vietą... Bet negi mūsų gailestingasis Dievas gali lygintis su musulmonų Alachu :)

Pas mus žmogus svarbesnis nei Dievas. Beje, pas arabus žmogus užima 204 vietą. Iš dalies žodį žmogus arabų kalboje pakeičia žodis brolis, bet kalbant apskritai apie žmogų, jo poreikius, problemas nelabai pasakysi brolis. Brolis naudojamas kreipiantis į žmogų. Šiaip brolis tai tikėjimo brolis. Iš dalies jis pakeičia mūsų žodį "tautiečiai".

Daiktas, dalykas atsidūrė aukštai dėl to, kad jo funkcija nėra vien tik daiktavardžio, jis atstoja anglišką thing žodžiuose some-thing ir pan. bei lietuvišką "kažkiek".

Prezidentas yra svarbi persona arabų kraštuose. Bet tas žodis yra aukštai dėl to, kad jis reiškia ir pirmininką (kokios nors įstaigėlės).

Malonu, kad mums rūpi Lietuva. Ji dažnai minima. Kadangi arabiški tekstai buvo imti iš įvairių arabų šalių, nedominuoja nė viena arabų šalis. Dažniausiai minimas Egiptas (398 vieta).

Laikas pas arabus yra tik 98 vietoje. Nematau objektyvių sintaksės priežasčių, kodėl jis nėra taip dažnai naudojamas kaip pas mus. Vienintelis paaiškinimas - arabams laikas nėra toks svarbus kaip mums. Paskirkit pasimatymą arabui ir patys tuo įsitikinsit :)

1 komentaras:

Apie mane

Mano nuotrauka
Arabų kalbą pradėjau mokytis 1994 m. Arabų kalba yra mano hobis. Domiuosi literatūrine arabų kalba, arabų dialektais, arabų muzika, socialiniais kalbiniais reiškiniais arabų pasaulyje. Galiu nemokamai išversti ką nors iš arabų ar į ją, jei tai nėra komercinis vertimas.