2015 m. sausio 18 d., sekmadienis

Je suis ou je suis pas Charlie Hebdo?


Paskaičius Lietuvos spaudoje reakcijas į įvykius Paryžiuje kilo keletas minčių. Stovyklos yra dvi: vieni vienaip ar kitaip smerkiantys islamą, kiti keliantys klausimą dėl žodžio laisvės ribų. Prie pirmųjų būtų galima priskirti tokius autorius kaip V. Laučius, („Kaip islamistai žudo Europą“), B. Matelis „Vaizduoti visų religijų pranašų užpakalius – irgižodžio laisvė“, prie antrųjų reikia priskirti N. Vasiliauskaitę „Kodėl nereikia būti Šarliu“, G. Gaivenytę („Ir karikatūristo, ir teroristo gyvybė yra šventa“, „Vaizduoti pranašo užpakalį – jokia žodžio laisvė“). Kaip atskirą kategoriją reikėtų išskirti A. Užkalnį ir jo straipsnį „Auklėkim ir laužykim teroro religiją“. Kadangi straipsnis pilnas įvairiausių užgauliojimų, nelogiškumų, pačių įvairiausių istorinių aliuzijų į įvairias epochas, pradedant actekais ir baigiant Čečėnija, rėksmingas ir primenantis Gebelso stilių, tai man nedrąsu jį net kritikuoti. Nors pats autorius sako, kad „humoras ir satyra <...> turi teisę įžeisti, pašiepti ir niekinti“, jo suteikta teise aš nepasinaudosiu. Kaip ten bebūtų, yra toks Užkalnis ir matyt turi jis savo skaitytoją.
Įvykiai Paryžiuje suteikia mums progą pakalbėti apie terorizmą, civilizacijų konfliktą, islamą ir žodžio laisvę.
Terorizmas kaip reiškinys
Terorizmas yra politinių tikslų siekimas prievartos būdu. Terorizmas kaip reiškinys jokiu būdu nesietinas tik su religiniu islamo fundamentalizmu. Taip, šiuo metu jis išgyvena šią fazę, bet prasidėjo jis Rusijoje su anarchistais ir Narodnaya volia maždaug 1880 m., paskui nuo maždaug 1920 m. sekė antikolonijinis terorizmas, nuo 1950 m. kairysis ir tik maždaug nuo 1979 m. religinis. Neaišku, koks bus terorizmas rytoj. Vienas iš pagrindinių terorizmo elementų yra baimės sėjimas. Teroristų tikslas yra nužudant keletą žmonių įbauginti milijonus. Dėl to dažnai taikiniais yra pasirenkami simboliai: bokštai dvyniai Amerikoje, laikraščio redakcija, žinomi žmonės ir pan.
Kaltinti islamą, kad jis skatina terorizmą, būtų nepagrįsta. Tada reikėtų kaltinti Karlą Marksą dėl kairiųjų terorizmo. Terorizmas be idėjos arba be ideologijos egzistuoti negalėtų, bet pati ideologija čia niekuo dėta. Islamo fundamentalistų tikslai yra labai gražūs: sukurti idelią visuomenę, besivadovaujančią religiniais principais, be visų vakarų pasaulio blogyb: paleistuvavimo, alkoholio ir pan. Pasitaiko ir krikščionių teroristų, bet pas mus joks veiksmas nebėra siejamas su religija, nes mes gyvename sekuliarioje visuomenėje. Mums religija yra viena iš laisvalaikio praleidimo formų. Net jei atsirastų koks idealistas, kuris vadovaudamasis krikščioniškais idealais susiprogdintų ligoninėje protestuodamas prieš abortų leidimą, mes jį laikytume išprotėjusiu ir net į galvą neateitų mintis kažkuo kaltinti Kristų ar Bibliją, net jei toks teroristas parašytų manifestą su citatomis iš Evangelijų.
Teroristinis aktas yra silpnųjų veiksmas. Jei galima politinių tikslų pasiekti kitomis priemonėmis, teroro veiksmų paprastai nesiimama. Šiuo atveju teroristų taikinys buvo ne tik žurnalas, bet apskritai Vakarų politika Artimuosiuose Rytuose. Kitaip nei valstybės, teroristiniai judėjimai neturi svertų paveikti kitų šalių politikos, todėl imasi kraštutinių priemonių.
Ar reali terorizmo grėsmė?
Kaip minėjau, teroristų taikinys yra žmonių galvos, bet ne tiesiogine, o perkeltine prasme. Kuo daugiau dėmesio, tuo teroristams geriau. Pavyzdžiui, toks mažareikšmis įvykis kaip bombos susprogdinimas Bostono maratono metu žiniasklaidos buvo išpūstas iki pasaulinės naujienos. Ten žuvo keletas žmonių, tai asmeninė tragedija artimiesiems, bet apskritai tai visiškai nereikšmingas įvykis. Jei pažiūrėtume į statistiką, pamatytume, kad kai kuriais metais Vakarų pasaulyje nuo teroristų žūva vos keletas žmonių. Kalbėti, kad terorizmas yra didžiausia grėsmė Vakarų pasauliui, yra visiška nesąmonė. Vakaruose tikimybė žūti nutrenktam žaibo yra dešimt kartų didesnė nei per teroristinį išpuolį, o tikimybė žūti buitinio konflikto metu yra kelis šimtus kartų didesnė. Ta prasme Europos saugumui didesnę grėsmę kelią jūsų virtuvėje esantis peilis arba jūsų kaimynas nei teroristai.
Esu įsitikinęs, kad turint omenyje dabartinę isteriją iki metų pabaigos per teroro aktus Europoje žus daugiau musulmonų nei „mūsiškių“. Taikiniai gali būti mečetės, barzdoti vyrai ir moterys su skaromis. Tiesa, tie aktai greičiausiai nebus laikomi teroristiniais, o tiesiog kriminaliniais. Pvz., Breivikas yra tipiškas teroristas, bet masinėje sąmonėje jis labiau suvokiamas kaip išprotėjęs žudikas, jo ideologija mums visai neįdomi. Kažkaip sunkiai eina įsivaizduoti, kad teroristas gali būti ne musulmonas.
Klausimas, ar galima užkirsti kelią pavieniams teroristiniams išpuoliams? Deja, ne. Jei įvykdyti masines žmonių žudynes užtenka dviejų kalašnikovų, užkirsti kelią tam praktiškai neįmanoma. 
Civilizacijų konfliktas
Vienas veikėjas išpopuliarino šią idėją ir ji baisiausiai visiems patiko. Kaip tik baigėsi šaltasis karas ir Vakarų pasaulis prarado ideologinį priešą, o be priešų politikams gyventi labai neįdomu. Buvo išrastas labai patogus ideologinis priešas - islamas. Bet pažiūrėkim į faktus:
1) per du šimtus metų nuo Napoleono laikų nė viena islamo valstybė tiesiogiai nebuvo agresorė kokios nors Vakarų šalies atžvilgiu, nors per tą laiką beveik visos islamo valstybės buvo užgrobtos ir kolonizuotos;
2) nė viena islamo valstybė nėra akivaizdžiai priešiškai nusiteikusi Vakarų atžvilgiu ir neturi tikslo kažką užkariauti; pačios baisiausios islamiškos valstybės yra Amerikos sąjungininkės ir džiaugiasi jos teikiama parama;
3) konkrečiai mūsų priešai yra barzdoti šventikai su Koranu rankose;
4) pasiskaičiuokim kiek žmonių žuvo vienoje ir kitoje pusėje nuo 2000 m. Geriausiu atveju santykis 1:100. Toks santykis būtų be galo didelis. Tikriausiai yra 1:1000. Per Amerikos karus Irake, Afganistane žuvo milijonas žmonių. Tiesa, visi tie žmonės yra tik skaičiukai ant popieriaus. Visi iki vieno žuvę Vakarų kariai yra suskaičiuoti, bet irakiečių ir afganų niekas neskaičiuoja. Mums jie visi yra beveidžiai.
Atsižvelgiant į viską, pamąstykime, koks čia konfliktas? Būkim biedni bet teisingi: Vakarų pasaulis yra kaip mafijos bosas, o jo priešas yra vaikigalis. Mafijos bosas naktį susapnavo, kad vaikigalis išsidrožė „ragatkę“ ir dabar ruošiasi jį nugalabyti. Štai kaip metaforiškai atrodo „civilizacijų konfliktas“ ir islamo grėsmė. Negi jūs manote, kad tam tikros fanatikų gaujos gali atsilaikyti prieš organizuotą jėgą – valstybę su naikintuvais ir visa moderniąja ginkluote, įskaitant atominį ginklą?
Iš kur atsiranda tokie straipsnių pavadinimai: „Kaip islamistai žudo Europą“? Aš įsivaizduoju panašų straipsnį kur nors Pakistane „Kaip kryžiuočiai žudo Aziją“. Yra pagrindo taip rašyti. Ten vienas bepilotis lėktuviukas neseniai paleido bombą į vestuves. Tai tik vienas iš daugelio epizodų. Amerikiečiai tokiais atvejais galvas krapšto ir sako: „nu gal ir nepataikėm, sorry, vyrai, kitą kartą būsim taiklesni“. Jei tarp svečių yra nors vienas negeras žmogus, tai toks šūvis laikomas pasisekusiu. Kiek žmonių ten žuvo, nelabai kas ir gilinasi. Kažkaip nepatogu. Aš asmeniškai žinau, kad Prancūzijoje žuvo 12, man to ir užtenka.
Kas yra islamas?
Islamas yra religija. Nei daugiau ne mažiau. Jis turi formą ir turinį. Krikščionybė turi tik formą, o turinio nebeturi. Musulmonai tiki. Mes netikim. Kai žmonės tiki, vardan religijos jie gali padaryti daug gero ir daug blogo. Islamo vardu buvo atlikti didžiuliai žygdarbiai, jis kardinaliai pakeitė žmonių mąstymą. Kai tiki, kad yra pomirtinis gyvenimas, viskas kitaip pradeda atrodyti. Koranas yra minčių rinkinys: jame yra ir gerų minčių ir blogų, bet kiekvienoje religijoje galima rasti įkvėpimo ir geriems ir blogiems darbams.
Kai žmogus tiki, kai kurie dalykai jam yra šventi. Logikos čia nereikia ieškoti, nes jokia religija neatlaiko logikos testo. Musulmonai apskritai nevaizduoja žmogaus mene. Žmogaus vaizdavimas laikomas Dievo prerogatyva. Vaizduoti pranašą nuogą tikinčiam žmogui švelniai tariant yra didelis netaktas. Žemiau nėra kur. Sunku pateikti kokią analogiją žmonėms, kuriems mažai kas yra šventa, bet kažkas panašaus būtų pavaizdavus Mergelę Mariją kokioje nepadorioje scenelėje. Charlie buvo nupiešusi šv. Trejybę, bet tai tiokia abstraktybė, kad neatsirado jos gynėjų. Visai kas kita būtų Mergelė Marija. Ji ir motinos simbolis. Tai rodo, kad ir pas mus dar yra kažkokios ribos. Beje, jokiam musulmonui nešaus į galvą mintis tyčiotis iš mūsų religinių simbolių. Nors ir sunku patikėti, bet Jėzus (Isa) islame laikomas vienu didžiųjų pranašų, o Marija irgi yra gerbiama.
Koraną rasi garbingiausioje vietoje kiekvienuose musulmono namuose. Kiekvienas Korano egzempliorius yra šventas. Mums tai be galo kvailas dalykas šiais laikais, kai gali nueiti ir gauti nemokamai naują egzempliorių. Bet pas mus juk namuose nėra nė vienos šventos knygos. Jei Biblija nėra šventa, tai kokia kita knyga gali ją pakeisti?
Visa tai yra simboliai. Joks skaičius sudegintų Korano egzempliorių negali padaryti jokios žalos Islamui ar pačiam Koranui. Net jei sudegintume visus Korano egzempliurius ir ištrintume visas elektronines jo versijas, nepadarytume jokios žalos islamui, nes yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie jį moka mintinai: kiekvieną raidę, kiekvieną simbolį, net ir tą, kuris, mūsų manymu, neturi jokios reikšmės. Bet net ir pigiausias Korano egzempliorius yra simbolis, o su simboliais reikia elgtis pagarbiai.
Žodžio ir išraiškos laisvės ribos
Jos tikrai yra. Tie kurie mano, kad galima juoktis ir tyčiotis iš bet kokių simbolių, gali pabandyti sukarpyti Lietuvos vėliavą ir dalinti visiems prie viešo tualeto. Nesiūlyčiau to daryti niekam, net ir pačiam Užkalniui, nes, man atrodo, už tai BK straipsnis yra numatytas. Klausimas kyla, kodėl daugiau nei milijardo žmonių simboliai nieko nereiškia, o mūsų kai kurie simboliai visgi kažką reiškia? Ar tikrai jau išsemtos visos galimybės šaipytis iš savęs pačių, iš savo simbolių? 
Baigiamosios mintys
Pabaigai trumpas reziumė.
Teroristai tautybės ir religijos neturi. Šiuo atveju taip jau atsitiko, kad jie musulmonai islamistai. Jų nemėgsta ir bijo daug kur. Visos islamo valstybės gali būti islamistų taikiniais. Tai, ką padarė teroristai Paryžiuje, mielai padarytų ir Saudo Arabijoje, JAE, Egipte ar kitur. Kiekvieną dieną nuo teroristų išpuolių žuvą dešimtys žmonių Irake, Pakistane, Afganistane, Nigerijoje.
Užjaučiu žuvusiuosius ir jokiu būdu jų nekaltinu. Je suis Charlie dėl to, kad jie buvo nužudyti, bet je suis pas Charlie, kiek tai susiję su neribota žodžio laisve. Priimu pasaulį ne supaprastintą su „geriečiais“ ir „blogiečiais“, o kur kas kaip sudėtingesnį reiškinį.
Nesu musulmonas, noriu ir toliau būti formaliai nepraktikuojančiu kataliku, nes tai patogiausia religija.
Liūdna dėl to, kad bandoma sukelti kažkokią isteriją. Pamąstyti yra apie ką, bet panikos tikrai nereikia. Panika yra tai, ko nori teroristai. Dar liūdna dėl to, kad toli einančias išvadas apie musulmonų blogybes, karingą islamą, ksenofiliją ir pan. rašo žmonės, kurie realiai mažai ką supranta apie islamą ir terorizmą, o savo kalbomis bando visus nuteikti prieš musulmonus.

Apie mane

Mano nuotrauka
Arabų kalbą pradėjau mokytis 1994 m. Arabų kalba yra mano hobis. Domiuosi literatūrine arabų kalba, arabų dialektais, arabų muzika, socialiniais kalbiniais reiškiniais arabų pasaulyje. Galiu nemokamai išversti ką nors iš arabų ar į ją, jei tai nėra komercinis vertimas.